BB10 Sideloading Tool

BB10 Sideloading Tool

Miễn phí
Nó cho phép cô cài đặt BAR hồ sơ của BlackBerry Z10, Q10, Q5 hay PlayBook
Người dùng đánh giá
4.6  (20 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
BB10 Sideloading Tool cho phép bạn cài đặt BAR hồ sơ của BlackBerry Z10, Q10, Q5 hay BlackBerry PlayBook. Chương trình cũng cho phép anh để thay đổi bất cứ Android APK tập tin vào một BlackBerry BAR tập tin và sideload lên thiết bị. Anh cũng cần Java Runtime Environment (JRE) để cài apps.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: